Tentoonstellingsklassen

Op een internationale kampioenschapstentoonstelling voor katten georganiseerd door Felikat kunnen volgens de reglementen van de FIFe de onderstaande certificaten worden toegekend.
loading...
Tentoonstellingsklassen

Opmerkingen

 • In elke klasse worden katers en poezen afzonderlijk beoordeeld.
 • In de klassen 00, 01, 02 en 11 tot en met 17 worden geen certificaten toegekend.
 • Inschrijven in klasse 17 + in één van de klassen 01 tot en met 10 is mogelijk.

Inschrijven in de juiste klasse

Conform de FIFe showregels dient u uw kat in de juiste klasse in te schrijven voor een tentoonstelling:

 1. Uw kat mag niet meer certificaten in hetzelfde land behalen dan benodigd is voor een bepaalde titel. Als uw kat het benodigde aantal certificaten voor een titel in een bepaald land heeft behaald, dan kunt u uw kat in dat land alleen buiten mededinging (= geen keuring) inschrijven voor een tentoonstelling als uw kat (nog) niet voldoet aan de voorwaarden voor de overgang naar de naasthogere klasse (bijvoorbeeld door het ontbreken van een certificaat in een tweede of derde land).
 2. Als uw kat het totale aantal certificaten heeft behaald dat vereist is voor een bepaalde titel, dan mag u uw kat niet langer inschrijven in de klasse waarin nogmaals hetzelfde certificaat kan worden toegekend; u moet in dat geval uw kat in de naasthogere klasse inschrijven.

Bij overtreding van deze regels kan de betreffende exposant een inschrijvingsverbod voor Felikat tentoonstellingen worden opgelegd.

Deze maatregel is genomen omdat in voorkomende gevallen niet alleen de FIFe showregels worden overtreden, maar tevens sprake is van oneerlijke concurrentie voor katten die wel reglementair in de betreffende klasse zijn ingeschreven en die hierdoor de kans op het behalen van het certificaat mogelijk wordt ontnomen.

Dit zijn de omstandigheden waarin u uw kat niet meer in de hierna genoemde klassen mag inschrijven voor Felikat tentoonstellingen:

 • Klasse 09 of 10
  Uw kat heeft reeds 3 CAC- of CAP-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel CH/PR behaald (3)
 • Klasse 07 of 08
  Uw kat heeft reeds 2 CACIB- of CAPIB-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel IC/IP behaald (3 in 2 landen)
 • Klasse 05 of 06
  Uw kat heeft reeds 7 CAGCIB- of CAGPIB-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel GIC/GIP behaald (6 in 3 landen of 8 in 2 landen)
 • Klasse 03 of 04
  Uw kat heeft reeds 10 CACE- of CAPE-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel EC/EP behaald (9 in 3 landen of 11 in 2 landen).

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Bijgewerkt op 21 augustus 2018

Back to top